Kontakt

"RICA s.c."ul. Zarzewska 2
93-184 Łódź

tel/fax
42 683 15 87
602 764 180
602 254 092

mail:
anna@rica.lodz.pl
rica@rica.lodz.pl
rica5@wp.pl